Bio-dynamický

Bio-dynamický je termín, ktorý súvisí s pestovaním vínnej révy a jej následným spracovaním na víno. Réva sa pestuje bez akýchkoľvek chemických postrekov a bez používania hnojív. Za kvasenie sú zodpovedné najmä prírodné kvasinky. Filtrácia s ďalšími procesmi sú pri celom kvasení zastúpené len v minimálnej nevyhnutnej miere. Produktom bio-dynamických procesov pri výrobe vína býva BIO víno.